GDPR POLICY

ELC AB Allmän policy för dataskydd

ELC AB har alltid åtagit sig att säkerställa sekretess och säkerhet för våra kunders personliga information.

Vi skyddar din integritet och följer gällande lagar som är avsedda att skydda dig som individ. ELC AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

ELC AB samlar generellt bara in den personliga information som krävs för att uppfylla din begäran. Om ytterligare, valfri information söks, kommer du att meddelas om detta vid samlingspunkten.

ELC AB behandlar bara din personliga information i enlighet med GDPR, vilket innebär att din personliga information kommer att behandlas utifrån ett av följande skäl:

Utförande av ett kontrakt: detta är när behandling av din personliga information är nödvändig för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett kontrakt;
Rättslig skylldighet: detta är när vi är skyldiga att behandla din personliga information för att uppfylla en juridisk skyldighet, såsom att hålla register för skatteändamål eller tillhandahålla information till ett offentligt organ eller brottsbekämpande organ;
Berättigade intressen: vi kommer att behandla information om dig där det är i vårt berättigade intresse att driva ett lagligt företag att göra det för att främja det företaget, så länge det inte uppväger dina intressen; eller
Ditt samtycke: i vissa fall kommer vi att be dig om specifikt tillstånd att behandla en del av din personliga information och vi behandlar bara din personliga information på detta sätt om du samtycker till att vi gör det.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta ELC AB

info@elc-ab.se.