Om oss

ELC AB är ett fullserviceföretag, etablerat 2006 i Sverige.

Företaget erbjuder ett varierat utbud av tjänster inom internationell rätt och alla juridiska områden i Sverige. Vi ger juridisk representation av högsta kvalitet för komplexa internationella kommersiella skiljedomar.

Vi erbjuder fullt juridiskt och bokföringsstöd för ditt företag i Sverige.

Vi fortsätter att expandera geografiskt och  ger nu fullt juridiskt stöd även i Finland, Lettland och USA.

Ring bara om du behöver juridiskt stöd.

Profil: Ekaterina Ragnarsson

Ekaterina är en svensk jurist vars specialisering är nternationell tvistlösning och regelefterlevnad. Hon ger regelbundet råd till företag samt företräder företag i komplexa tvister och skiljeförfaranden, verkställighets och annuleringsförfaranden
samt efterlevnad av sanktioner. Bland hennes klienter finns företag inom IT, Bygg och Industri företag, livsmedelindustri, Medicinsk utrustning, biotechnic företag.

Språk: Svenska, Ryska, Engelska

Amerikansk representant

Vår expert Rod Tuvaev, Rådgivare för exportkontroll. Rod ger vägledning om exportkontroller, sanktioner och internationella handelsregler. Genomför sanktions kontroll, revisioner för ryska och utländska företag av sanktioner vid exportimport transaktioner, utvecklar och implementerar policys, processer och förfaranden för att säkerställa efterlevnad av sanktioner och internationella handelsregler och lagstiftningens efterlevnad av USA: s och Europeiska unionens exportregler.