Juridiskt stöd av investeringsprojekt i Ryssland

ELC AB erbjuder en objektiv, professionell strategi för att hantera de många risker som är förknippade med genomförandet av ditt joint-venture-projekt i Ryssland.

NYTT FÖRETAG

Aktieföretag

Etablerade företag erbjuds tillförlitlig juridisk hjälp utformad för att mildra juridiska risker ytterligare.

TJÄNSTER STEG-FÖR-STEG

Identifiera regionen att investera i

Utvärdera den administrativa kapaciteten och företagsklimatet

Genomföra preliminär projektplanering

Anordna och stödja förhandlingar med offentliga tjänstemän om förmåner och lokala ändringar av lagstiftningen, utarbeta och förhandla kontrakt

Råd om beskattning av utländska företag i Ryssland

Hör av dig till oss för att veta mer om att bedriva verksamhet i Sverige.