Juridiska tjänster

Vi hjälper små och medelstora företag med juridiska frågor

Vi bistår små och medelstora företag med juridiska och kommersiella frågor inom företag
ELC AB bistår små och medelstora företag inom juridiska och kommersiella frågor.

Juridiska tjänster

Vår juridiska expertis inkluderar Svensk, Rysk och internationell kontraktsrätt, inköpet av varor och tjänster, även
frågor som rör olika former inklusive leverans och distributionsavtal. Vi hjälper också till i de olika
stadierna i ett företags livscykel, inklusive bildande, aktieägaravtal, anställningsavtal, likvidation och
fusioner och förvärv.

Sysselsättning

Vi rekommenderar företag om hela utbudet av anställnings- och förmånsfrågor i samband med fusioner, förvärv och omstrukturering. Inklusive frågor som rekrytering, anställning, byrå- och entreprenörs arrangemang, incitaments planer och ersättningspaket, överföring av anställda, disciplinära åtgärder och uppsägning av anställningar . Vi representerar kunder i förhandlingar med fackföreningar och arbetsrelaterade tvister som rättstvister och skiljeförfaranden.

Skälig aktsamhet (Due diligence)

Genomföra juridisk analys av motparter, affärer, transaktioner, fastigheter, internationella avtal med deltagande av internationella företag. Resultatet av analysen blir ett dokument som innehåller en beskrivning av de analyserade dokumenten, den allmänna situationen, befintliga risker i den aktuella situationen liksom lösningar för att minimera risker och rekommendationer för den närmaste framtiden, möjligheterna att lösa konflikten före rättegången, om det finns oenigheter om uppfyllandet av avtalsenliga skyldigheter med deltagande av en motpart från en utländsk jurisdiktion.

Tillämpningar

 

N

Tvistlösning

N

Kapitalmarknader

N

Anställnings- och pensionslagar

N

Bank och finans

N

Företagsrätt

N

Efterlevnad & utredningar

N

Byggentreprenadlagar

N

EU & konkurrenslagstiftning

N

Fastighet

N

Försäkringslag

N

Immateriella rättigheter, marknadsföring och medierätt

N

IT-lag och dataskydd

N

Kommersiella avtal

N

Miljölag

N

Offentlig upphandling

N

Omstrukturering och insolvens

N

Skattelag

N

Transportlagar

Hör av dig till oss för att veta mer om att bedriva verksamhet i Sverige.