Internationella Skiljemål

ELC AB praxis kombinerar specialistkompetens med omfattande erfarenhet av kommersiella tvister –
både på hemmamarknaden och internationellt.

 Vi bedriver ärenden i sådana kända skiljedoms center som:

  • Internationella domstolen för kommersiell skiljedom vid Internationella handelskammaren.
  • Arbitrations institutet i Stockholms handelskammare.

Professionella tjänster:

N

Skydda kunder när tvister behandlas i svenska domstolar och internationell kommersiell skiljedom.

N

Tillhandahålla rättsligt stöd vid domstolsförfaranden på engelska / svenska / ryska språk

N

Har skiljedom utmärkelser, gjorda i Sverige, erkända och verkställda i utländska jurisdiktioner

N

Rådgivning till kunder om överenskommelse i avtalsförhållanden om tvistlösning förfaranden och valet av tillämplig materiell lag