Hantering av sanktioner

Hantering av sanktioner:
efterlevnad och tvister

Hantering av sanktioner:
efterlevnad och tvister

Sanktioner: Due Diligence

 

N

Identifiering och analys av relevanta sanktionssystem

N

Due diligence: analys av företag som potentiellt blir föremål för utredning och deras tillgångar, för att säkerställa att de inte påverkas av sanktioner och utarbetande av lämpliga avtalsvillkor

N

Analys av konsekvenser av potentiella överträdelser, inklusive utredningar, åtal i brottmål, civilrättsligt ansvar och påföljder, etc.

N

Analys av sanktionsystemens inverkan på särskilda branscher, företag och privatpersoner

Sanktioner: Hantering av tvister

 

N

Avtalstvister påverkade av sanktioner: analys av relevansen och effekterna av tillämpliga sanktionssystem på fullgörandet av avtalsförpliktelser, såsom force majeure, allmän ordning, omöjlighet att fullgöra, etc.

N

Inledande / avvärjande av kommersiella skiljeförfaranden avseende avtalsbrott på grund av sanktioner

N

Krav enligt investeringsavtal: granskning och analys av eventuella krav enligt investeringsavtal från investerare mot utländska regeringar för skadliga effekter av sanktioner på investeringar

Profil: Ekaterina Ragnarsson

Profil:
Надо поменять текст:

Ekaterina är en svensk jurist vars specialisering är internationell tvistelösning, M&A, regleringar av handlingar, företag, avtal, fondverksamhet och tillgångsförvaltning, distribution, gränsöverskridande aktiviteter.
Bland hennes klienter finns företag inom IT, Bygg och Industri företag, livsmedelindustri, Medicinsk utrustning, biotechnic företag.

Språk: Svenska, Ryska, Engelska

Representativ erfarenhet

 

N

Rådgivning till ett europeiskt bioteknikföretag avseende efterlevnad av amerikanska sanktioner mot Ryssland avseende dess verksamhet i Ryssland, inklusive anskaffning av radioisotoper i Ryssland och export till EU/USA

N

Rådgivning till europeiskt företag om amerikanska sanktioner mot Ryssland avseende dess affärer med ryska banker och konsekvenser av ryska aktieinnehav i företaget

N

Rådgivning till amerikansk industrikoncern avseende efterlevnaden av EU:s sanktioner mot Ryssland i samband med avvecklingen av dess verksamhet i Ryssland och försäljningen av dess ryska dotterbolag

N

Rådgivning till ett europeiskt industriföretag om förvaltningen av dess ryska dotterbolag i enlighet med EU:s sanktioner mot Ryssland och utarbetande av en etisk stadga och delegering av befogenheter

Hör av dig till oss för att veta mer