Företagsbildande i Sverige

Företag i Sverige

ELC AB har specialiserat sig på att hjälpa utländska individer och företag att etablera företag i Sverige. Vi skapar företag, hanterar registreringar hos de relevanta myndigheterna i Sverige och utför bokföring, lön, fakturerar skattedeklarationer etc. Vi ger också allmän information om olika praktiska saker du behöver göra i relation till Sverige. Med våra skatteadvokater har du också en perfekt kombination när du startar ett företag i Sverige. Med våra skatteadvokater har du också en perfekt kombination när du startar ett företag i Sverige.

NYTT FÖRETAG

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan teckna avtal, ha anställda och äga saker. Ett aktiebolag blir en juridisk person när det registreras hos Bolagsverket.

Handelsbolag

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera bolagsmän, alltså delägare. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för företagets avtal och skulder.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag ska alltid ha två eller flera bolagsmän, minst en komplementär och en kommanditdelägare. Komplementären är personligt ansvarig för företagets avtal och skulder.

Vilka börser finns för försäljning av färdiga företag i Sverige?

Försäljningssidor för färdiga företag i Sverige

Hör av dig till oss för att veta mer om att bedriva verksamhet i Sverige.