Företagsbildande i Sverige

Företag i Sverige

ELC AB har specialiserat sig på att hjälpa utländska individer och företag att etablera företag i Sverige. Vi skapar företag, hanterar registreringar hos de relevanta myndigheterna i Sverige och utför bokföring, lön, fakturerar skattedeklarationer etc. Vi ger också allmän information om olika praktiska saker du behöver göra i relation till Sverige. Med våra skatteadvokater har du också en perfekt kombination när du startar ett företag i Sverige.

Med våra skatteadvokater har du också en perfekt kombination när du startar ett företag i Sverige.

NYTT FÖRETAG

Enskild näringsidkare

Aktiebolag

Handelsbolag

Filial

Hör av dig till oss för att veta mer om att bedriva verksamhet i Sverige.