Företagsformation i Sverige

BUSINESS IN SWEDEN

ELC AB är specialiserat på att hjälpa utländska individer och företag att etablera företag i Sverige. Vi skapar företag, hanterar registreringar hos de berörda myndigheterna i Sverige och gör bokföring, lön, fakturerar självdeklarationer etc. Vi ger också allmän information om olika praktiska saker du behöver att göra i förhållande till Sverige.

Med våra skatteadvokater har du också en perfekt kombination när du startar ett företag i Sverige.

NYTT FÖRETAG

Sole Trader

Limited Liability Company

Filial

Limited partnership

Läs mer om att driva ett företag i Sverige:

  • Anställd personal
  • Skatter och bidrag